Geboren in 1966 in Elden, Overbetuwe, tussen de inmiddels onteigende appelen-, pruimen- en kersenboomgaarden. Nakomertje in een gezin van zeven. Kindertijd in de blije jaren zeventig, puber- en studietijd in de donkere jaren tachtig. Arbeider in de hedonistische nineties en de angstige eenentwintigste eeuw.
 
Ongeschoolde ouders, beiden getraumatiseerd door bezettings- en bevrijdingsgeweld. Trots over de wederopbouw van het westen, bang voor de gelijkheid van het oosten en verward over de uitverkoop van de natie. Levenslang arbeidersklasse. Mijn verschijningsvorm toont moeders boerenland en vaders minimumloon.
 
School was gezellig, het onderwijs saai. Verraste en verwarde mezelf, mijn ouders en leraren met plotselinge hoge dan wel lage scores. Met recht van spreken en een luisterend oor had m’n ontwikkeling mogelijk sneller en meer consistent kunnen verlopen. Maar ja, de leerplicht…
 
Voor voetbal, vissen, vogelen en muziek was geen maatschappelijke druk noodzakelijk. Interesse maakt van leren een tweede natuur en afstuderen als ecoloog der dieren was na het taaie eerste jaar een kleine moeite. Tijd te over voor een muzikantenbestaan, reizen, een sociaal leven, de liefde en een geestelijke en persoonlijke ontwikkeling. Een zegen is het om met toestemming van de gemeenschap te mogen nadenken en ontdekken. Ik doe het nog steeds, mijn hersens gebruiken.
 
Heb me in de afgelopen decennia met wisselend succes in onze samenleving begeven. Voor een salaris de binnenkant van taxi’s, callcenters, kroegen, theaters, kleedkamers, tenten, woonzorggroepen, wijkcentra, schuilhutten, laboratoria, terreinauto’s, bestelbussen, beurshallen, hotels en kantoren mogen aanschouwen en met de daar aanwezige mensen geleefd en gewerkt. Liefde en verdriet bracht me naar ziekenhuizen, verzorgingshuizen, kerken, crematoria en begraafplaatsen. Toch het heden bereikt, voorwaar geen sinecure.
 
PvT geschiedenisplaatje